CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án

 “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án” là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 chiều nay (8/8).

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị giao ban.

Theo bà Nguyễn Hải Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – hành chính, thực hiện chương trình xây dựng VB QPPL của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN được giao chủ trì soạn thảo 11 dự thảo văn bản, đến nay, đã trình 10/11 dự thảo văn bản và 01 đề cương chi tiết Thông tư.

 Kế hoạch xây dựng cơ bản đến thời điểm hiện tại, vốn kế hoạch năm 2019 được giao cho các dự án do Tổng cục làm CĐT là 572,2 tỷ đồng (Vốn nước ngoài: 354,4 tỷ đồng; Vốn trong nước: 217,8 tỷ đồng). Kết quả giải ngân tính đến ngày 15/7 là: 333,7 tỷ đồng (đạt 58%), trong đó: Vốn nước ngoài: 205,1 tỷ đồng; vốn trong nước: 128,6 tỷ đồng.

Công tác quản lý bảo trì, các đơn vị tổ chức bảo dưỡng thường xuyên trong tháng đạt kết quả tốt; khối lượng thực hiện trong tháng bằng 8,33% cả năm, nâng tổng khối lượng thực hiện từ đầu năm đạt trên 58%. Hiện nay các đơn vị đang tập trung thi công các công trình đã có kế hoạch chi và đã có kết quả đấu thầu; các công trình sửa chữa đột xuất, điểm đen được phép thực hiện ngay. Đối với các dự án chuyển tiếp từ 2019 sang các đơn vị đã thực hiện được tỷ lệ lớn, nhiều đơn vị đã hoàn thành. Tuy nhiên tỷ lệ thực hiện đến nay chưa cao, nguyên nhân là tháng 4 giao vốn đợt 2 nên tháng 5 và 6 đấu thầu qua mạng. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 mới ký hợp đồng và thi công. Còn đợt 3 mới giao nên chưa đấu thầu xong.

 Công tác an toàn giao thông đã tập trung xử lý các điểm đen TNGT đã đủ hồ sơ; rà soát, xử lý các điểm mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư. Riêng các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm sẽ tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc.

Công tác quản lý phương tiện và người lái phối hợp với cơ quan tham mưu của Bộ GTVT bổ sung nội dung, chương trình đào tạo môn học phòng chống tác hại của rượu bia và một số nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 219/TB-BGTVT ngày 04/7/2019 vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ;  Xây dựng đề cương Quy chuẩn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên lái xe và quy chuẩn thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (ca bin tập lái xe) báo cáo Bộ GTVT tại Tờ trình số 66/TTr-TCĐBVN ngày 12/7/2019; Tổ chức kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tại Kiên Giang theo kế hoạch đã được Tổng Cục trưởng phê duyệt năm 2019; Thực hiện công tác sát hạch lái xe tháng 7 đã cấp: Toàn quốc (333 cơ sở đào tạo lái xe ô tô) đã cấp mới: 57.061 GPLX ô tô; cấp đổi: 29.154 GPLX ô tô; Tổng cục ĐBVN đã cấp mới: 1.534 GPLX ô tô; cấp đổi: 117 GPLX ô tô. 

Công tác quản lý dự án, đang thực hiện công tác bảo trì PBC; Hợp phần nâng cấp, đã thi công hoàn thành 04/5 gói thầu, còn 01 Gói thầu RAI/CP12 đang triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 90% mặt bằng sạch. Công tác đấu thầu, còn 02 gói thầu thuộc Hợp phần A (RAM/G4; RAM/NC1). Đã trình Bộ 37 mã định mức thuộc Gói thầu TV1 - Dự án VRAMP, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Xây dựng; Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng số cầu khởi công mới 319 cầu, hoàn thành mới 282 cầu; đã hoàn thành công tác phê duyệt đề cương khảo sát danh mục cầu bổ sung. Hiện đang tập trung thẩm định, phê duyệt KHLCNT của các Dự án thành phần và HSMT các gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT/DAĐT;
Công tác khoa học công nghệ, tình hình triển khai hệ thống ETC: Phạm vi dự án: 44 trạm/620 làn. VETC thực hiện lắp đặt: 27 trạm/187 làn; VEC và các Nhà đầu tư BOT lắp đặt và kết nối Back-End: 17 trạm/433 làn. Đến nay, đã triển khai được: 28 trạm/115 làn (đã vận hành thương mại: 27 trạm/111 làn; vận hành thử nghiệm: 4 làn).

Công tác cải cách hành chính đã hoàn thành thử nghiệm kết nối liên thông văn bản với Bộ GTVT trong tháng 7/2019 đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu khi Bộ GTVT đưa vào sử dụng chính thức Trục liên thông văn bản. Hoàn thành thủ tục, được Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin cấp 168 chứng thư số cho cá nhân và 10 tổ chức thuộc các cơ quan, đơn vị của Tổng cục; đang hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản đảm bảo phù hợp với quy trình xử lý văn bản điện tử của Tổng cục đã được ban hành.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo về tiến độ thu phí không dừng.

Về nhiệm vụ  trọng tâm tháng 8, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch chi năm 2019; cho phép chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa đường bộ năm 2020 sau khi được Bộ GTVT chấp thuận;  Tiếp tục chủ trì đôn đốc, theo dõi thực hiện hợp đồng điều chỉnh Dự án thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (BOO) – giai đoạn 1. Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ thu phí tự động không dừng giữa nhà đầu tư BOT và NĐT BOO để triển khai thực hiện Dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOO; Tiếp tục rà soát các nội dung thay đổi so với hợp đồng gốc để kịp thời báo cáo Bộ GTVT đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh với các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT bảo đảm yêu cầu.

Đối với công tác quản lý, bảo trì Tổng cục trưởng yêu cầu tổ chức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ. Triển khai thi công các dự án sửa chữa đã đủ thủ tục, phấn đấu giá trị và giải ngân hết tháng 8 đạt 60% vốn giao đạt khối lượng các dự án sửa chữa trên 2500 tỷ đồng. Đấu thầu các dự án giao kế hoạch đợt 3.

 Công tác an toàn giao thông phải tăng cường kiểm tra hiện trường; tiếp tục ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ; bổ sung vạch sơn, biển báo, đinh phản quang và các điểm mất ATGT phát sinh trong quá trình khai thác. Các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm sẽ tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc; Xử lý kịp thời các sự cố cầu đường; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang, công trình; xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm giao thông thông qua đường dây nóng, tuần tra, kiểm soát, trích xuất dữ liệu camera của cơ quan quản lý đường; Chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác ứng trực, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai bảo đảm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mưa, bão hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác quản lý vận tải, triển khai kế hoạch kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải theo chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Tổng cục.

Đối với công tác quản lý phương tiện và người lái, xây dựng phần mềm sát hạch lý thuyết và tổ chức tập huấn, chuyển giao cho các Sở GTVT, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch. Tiếp tục hoàn thiện và chuyển giao Bộ Câu hỏi 600 câu dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chuẩn thiết bị thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên và quy chuẩn thiết bị thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (ca bin tập lái ô tô); Phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lắp đặt thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ, thiết bị mô phỏng để sát hạch lái xe, thiết bị truyền trực tiếp quá trình giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch về Sở GTVT và Tổng cục ĐBVN.

Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án.

Đối với công tác KHCN, MT, HTQT, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc, công tác kiểm định cầu; Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP, LRAMP; dự án quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Tổ chức hội thảo về giải pháp giám sát hoạt động thu phí sử dụng đường bộ; Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử do Bộ GTVT ban hành.

(duongbo.vn)

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Công đoàn Tổng cục ĐBVN Việt Nam tôn vinh Công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu

 

Sôi nổi Hội thao Cụm khu vực III ngành Đường bộ-năm 2019

 

Tổng cục ĐBVN hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời công trình hư hỏng, xuống cấp

 

Hội nghị tọa đàm về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ: Hiệp Hội vận tải ô tô VN đề nghị tăng mức phạt với xe quá tải, quá khổ

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: