CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2- XL10 và gói thầu HV2-XL11

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2- XL10 và gói thầu HV2-XL11 như sau:

 I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo;
- Địa chỉ: số 34 đường D, Khu dân cư LakeviewCity, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 98 điểm
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): không có.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (Bảng chi tiết kèm theo)

 Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 58


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ III

 

Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức thanh lý tài sản,vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

 

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: