CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Danh sách những người đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố Danh sách những người đủ điều kiện và những người không đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018.

Danh  sách những người đủ điều kiện và những người không đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018 dựa trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018 và đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức – Hành chính.

Xem danh sách tại đây:   /upload/20830/fck/files/THANG%204/Q%C4%90%20danh%20s%C3%A1ch%20d%E1


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Cục Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: