CÁC MỤC THÔNG TIN  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vể công tác văn thư
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/12/2020 3:12:00 PM 1954


2.89 MB

 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
12/31/2019 3:49:00 PM 1618


1.76 MB

 

Mẫu hướng dẫn nghiệm thu công trình
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
10/10/2014 4:01:00 PM 916

 

Mẫu văn bản kết nạp Đảng
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
5/12/2014 3:15:00 PM 921


0.06 MB

 

Mẫu văn bản chuyển Đảng chính thức
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
5/12/2014 3:12:00 PM 616


0.05 MB

 

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:40:00 AM 2993


1.22 MB

 

Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của Ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:37:00 AM 2549


1.17 MB

 

Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:35:00 AM 2550


0.22 MB

 

Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 2575


0.12 MB

 

Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 2341


0.14 MB

 

Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:08:00 AM 1932


0.75 MB

 

Luật tố cáo
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:06:00 AM 1612


0.14 MB

 

Luật xử lý vi phạm hành chính
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:05:00 AM 1052


0.44 MB

 

Luật khiếu nại
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:03:00 AM 1056


0.18 MB

 

Luật tiếp công dân
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:03:00 AM 910


0.12 MB

Page [ 1 2 ]


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: