CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

CẤP PHÉP LƯU HÀNH XE

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải

Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

1.1. Trình tự thực hiện:
   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý đường bộ III.
   - Bước 2: Cục Quản lý đường bộ III tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
   - Bước 3: Cục Quản lý đường bộ III, giải quyết hồ sơ.
   - Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
   Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, Cục Quản lý đường bộ III có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ. Sau 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn, Cục Quản lý đường bộ III giải quyết cấp giấy phép.
1.2. Cách thức thực hiện:
   - Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng An toàn giao thông-Cục Quản lý đường bộ III.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   1.3.1. Thành phần hồ sơ:
   a) Đơn đề nghị theo mẫu theo mẫu tại Phụ lục CPQKQT-01. Kèm theo Đơn đề nghị là sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe.
   b) Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;
   c) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);
   d) Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.
    1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý đường bộ III.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản/Giấy phép.
1.8. Phí, lệ phí: 30.000 đồng/01 Giấy phép.

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
   - Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục CPQKQT-01).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
   1.10.1. Yêu cầu: không.
   1.10.2. Điều kiện:
   - Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn thời hạn hiệu lực.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
   a) Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
   b) Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;
   c) Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mẫu đơn Phụ lục CPQKQT-01


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: