CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam :

1- Thông báo số 35/TB-TCĐBVN 

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hoài giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III.

 

Cục Quản lý đường bộ III chung tay, tiếp sức phòng chống dịch Covid-19

 

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

 

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: