CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục ĐBVN tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều nay (3/6), Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam  đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, với nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề ra mục tiêu “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng thành công Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị”. Để thực hiện thành công mục tiêu này, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và ý chí phấn đấu, đoàn kết, xây dựng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng cục. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn chỉnh chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực đường bộ, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến, công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đầu tư công và ngân sách, quyết liệt nâng cao điều kiện an toàn giao thông đường bộ và kiểm soát tải trọng xe, ứng dụng nhiều công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật vào tất cả các lĩnh vực. 

Đây cũng là gian đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ; Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ đã phù hợp với bộ máy Tổng cục gồm 22 tổ chức đảng trực thuộc, 965 đảng viên, Ban Chấp hành có 23 ủy viên và Ban Thường vụ có 7 ủy viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện khai mạc Đại Hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã quyết liệt thực hiện các nghị quyết chuyên đề, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020:- Ngành Đường bộ đã có sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ cả về chất và lượng, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ được quản lý và khai thác hiệu quả; chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công được tách bạch; công tác quản lý bảo trì đường bộ đổi mới toàn diện; cung cấp 77 thủ tục hành chính trực tuyến; Ngân sách nhà nước được sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; Công tác đảm bảo trật tự ATGT được thực hiện quyết liệt: hàng loạt các giải pháp được áp dụng đồng bộ, lần đầu tiên 100% điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được hoàn thành khắc phục trong năm; TNGT đường bộ được kiềm chế, cả 3 tiêu chí đều giảm sâu; công tác KSTTX tiếp tục thực hiện quyết liệt có trọng điểm. Công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự thuận lợi cho người dân, đảm bảo yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực quản lý nhà nước nâng cao; bộ máy Tổng cục được hoàn thiện; thực hiện phân cấp, phân quyền từng bước thực hiện cẩn trọng, bám sát yêu cầu thực tiễn; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

       Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN  trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong công tác xây dựng Đảng:  đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở; Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ngày càng được khẳng định; Đảng bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII), nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, tạo đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân. 

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025,  đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho biết Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng thành công Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị”.  

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa tất cả các lĩnh vực quản lý; cung ứng các dịch vụ công tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, vật liệu mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, người dân;  Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu, gắn bó với nhân dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, vững vàng trước khó khăn thử thách, có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ;  Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành: Quản lý, vận hành và  khai thác hệ thống đường bộ hiệu quả, an toàn, bền vững; Quản lý phương tiện và người lái đảm bảo chất lượng; Quản lý vận tải thuận lợi, công bằng, hiệu quả... đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Các mục tiêu cơ bản, quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế; Duy trì bền vững các mục tiêu “Giảm tai nạn giao thông”, “Không còn xe quá tải”, “Giao thông thông suốt, êm thuận”; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có chất lượng phục vụ cao nhất.  Thực hiện thành công các đề án đổi mới và ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực quản lý;  Quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp;  Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục ĐBVN khóa mới ra mắt Đại Hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Tổng cục và 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, trong đó có 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tặng Cờ thi đua, khen thưởng; 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của đảng; các cấp ủy đảng có chương trình công tác, chương trình hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết các cấp ủy;  100% cấp ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  100% cấp ủy xây dựng và tổ chức tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các cấp;  Hàng năm: phấn đấu 100% tổ chức đảng và đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 15 - 20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; không có tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật;  Toàn đảng bộ kết nạp ít nhất 100 đảng viên mới, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng thời hạn. 

Hoàn thành kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản QPPL và các quy hoạch, đề án; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  Thực hiện thắng lợi các đề án đổi mới trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Tổng cục; Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; Thực hiện thắng lợi Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025.
Toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đẩy mạnh chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết TW4, khóa XII. Đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp tuyên truyền, giáo dục. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận và đoàn thể quần chúng, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. 

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành và đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Phạm Công Bổng và Đỗ Nga Việt trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục ĐBVN.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục. Trong thời gian qua, Tổng cục ĐBVN với chức năng quản lý nhà nước đã thực hiện tốt trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng cho rằng trong 5 loại hình vận tải, đường bộ chiếm tỷ trọng lớn, những năm gần đây tốc độ tăng trưởng cao trên 10%. Điều đó thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của Tổng cục ĐBVN trong tham mưu cho Bộ GTVT về lĩnh vực đường bộ. 
Việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, các văn quy phạm pháp luật của Tổng cục luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ trưởng nhấn mạnh “hệ thống quy định, văn bản khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, được xã hội ghi nhận, tiêu biểu như Nghị định 100, Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng cục nhìn nhận đánh giá khi sửa đổi Luật Giao thông đường bộ”. 

Bên cạnh đó Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác bảo trì đường bộ, Thứ trưởng cho rằng công tác bảo trì đã có nhiều cải cách, đổi mới về mô hình tổ chức, việc lựa chọn nhà thầu được minh bạch bằng hình thức đấu thầu qua mạng qua đó đã tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, kiểm soát tải trọng xe, góp phần kéo giảm 3 tiêu chí TNGT.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu từ Nghị quyết đại hội khóa mới của Tổng cục, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để đạt hiệu quả cao. Cụ thể, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục ĐBVN tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng như xây dựng sửa đổi Luật giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…

 “Tổng cục ĐBVN phải làm tốt công tác xây dựng đảng, trong đó yếu tố then chốt là cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng; phải làm tốt công tác chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đặc biệt chú ý đến vấn đề lòng tin và sự đoàn kết. Từ người đứng đầu đến cán bộ đảng viên, từ cấp dưới đến cấp trên phải tin tưởng và đoàn kết. Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, thẳng thắn góp ý nhằm nhận thức đúng, hành động đúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Thọ cho rằng, Bộ GTVT đang thực hiện Chính phủ điện tử, đây là thách thức khó khăn nên với chức năng nhiệm vụ, Tổng cục cần nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý nhà nước phù hợp với xu thế phát triển. Bên cạnh đó, năng lực vận tải tuy có bước phát triển nhưng chưa đạt theo chỉ tiêu đặt ra, vấn đề kết nối các phương thức vận tải còn nhiều bất cập.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí; lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự bị (Tổng cục có 01 đại biểu đương nhiên).

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng cục ĐBVN.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là sự ghi nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đóng góp, cống hiến của các đồng chí có tuổi Đảng cao. Đây không chỉ là niềm vinh dự mỗi cá nhân được nhận Huy hiệu mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Cục QLĐB III tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLĐB III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tổng cục ĐBVN giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I

 

Hoàn thành tất cả các cầu đang sửa chữa trên QL1 qua Bình Định trước Tết

 

Hoàn thành sửa chữa cầu La Hà, lưu thông trên QL1 qua Quảng Ngãi thông suốt

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý đường bộ III

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: