CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chung tay cải cách hành chính

 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2019, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: phát tờ rơi đến người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Tổng cục (https://drvn.gov.vn) và của các đơn vị trực thuộc, cùng một số báo, tạp chí trong và ngoài ngành. Đặc biệt, trong các cuộc họp giao ban hàng tháng về công tác chuyên môn, nội dung về CCHC luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Tổng cục.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện chủ động, tích cực. Việc nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản được chú trọng. Đến nay, Tổng cục đã trình 14/14 dự thảo văn bản theo chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao, hoàn thành đúng tiến độ. Tổng cục đã hoàn thành rà soát, hệ thống hóa đầu kỳ các văn bản QPPL gồm: văn bản về lĩnh vực đường bộ có 22 nghị định, 65 thông tư của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ GTVT sửa đổi 15 thông tư và trình Chính phủ sửa đổi 03 nghị định. Rà soát hiệu lực của văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực GTVT đường bộ tiếp tục được cải cách theo hướng bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tổng cục đã quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; công khai, minh bạch các TTHC trong lĩnh vực GTVT đường bộ theo đúng quy định. Tính đến ngày 20/10/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận 19.211 hồ sơ; đã giải quyết 19.079 hồ sơ, đang giải quyết 132 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tổng cục thường xuyên thực hiện công tác rà soát, rà soát theo chuyên đề đối với tất cả các TTHC trong lĩnh vực đường bộ; điều chỉnh các nội dung như thành phần hồ sơ, yêu cầu của thủ tục, thời gian thực hiện, quy trình thực hiện... để kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL có liên quan.

Hiện nay, Tổng cục đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, biển hiệu, phù hiệu trong nước và quốc tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, 12 thủ tục trong lĩnh vực vận tải đường bộ và 25 TTHC trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế. Đang nghiên cứu, triển khai xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 TTHC trong cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, khổ giới hạn.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 được quan tâm thực hiện. Nhiều năm trở lại đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị được xếp thứ hạng cao trong kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan trực thuộc Bộ GTVT.

Tổng cục thường xuyên đôn đốc tập thể, công chức, viên chức duy trì việc cập nhật thông tin vào 22 phần mềm của Tổng cục đang quản lý, góp phần giảm tải công tác tổng hợp, theo dõi thông tin. Dữ liệu được quản lý tập trung nên việc khai thác được nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Để quản lý đồng bộ dữ liệu về tài sản nhà nước (bao gồm tài sản là ô tô, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, song song với việc sử dụng phần mềm quản lý, Tổng cục đã tích hợp và cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống dữ liệu tài sản quốc gia do Bộ Tài chính quản lý. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quốc gia giúp quản lý, khai thác dữ liệu được thống nhất, đảm bảo thông tin thông suốt, tiết kiệm, tăng cường an toàn, an ninh thông tin, phù hợp với định hướng Chính phủ điện tử.

Cùng với đó, Tổng cục thường xuyên rà soát để nâng cấp các dịch vụ hành chính công; đã triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với dịch vụ cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải quốc tế bằng xe ô tô, biển hiệu, phù hiệu ở mức độ 4, cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Qua đó, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm các chi phí liên quan.

Công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm đúng tiến độ quy định. Các TTHC giữa các cơ quan hành chính và nội bộ cơ quan được thực hiện thường xuyên, từng bước cải thiện với mục tiêu đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch.

Đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục được sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã được Bộ GTVT phê duyệt giai đoạn 2015-2021, năm 2019, Tổng cục đã tinh giản được 23 biên chế, trong đó có 2 trường hợp về hưu trước tuổi và 21 trường hợp nghỉ hưu theo chế độ và thôi việc.

Thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã không ngừng cải cách hành chính, đặc biệt là tập trung cải cách TTHC về lĩnh vực GTVT đường bộ theo hướng bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp./.                              

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Tổng cục Đường bộ VN và Cục Quản lý đường bộ III chỉ đạo cao điểm xử lý vi phạm tải trọng, hành lang ATGT tuyến QL1 qua 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên.

 

Tổng cục ĐBVN tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Cục QLĐB III tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLĐB III lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tổng cục ĐBVN giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I

 

Hoàn thành tất cả các cầu đang sửa chữa trên QL1 qua Bình Định trước Tết

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: