CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục ĐBVN: Thành lập Cục Quản lý Đường cao tốc

Sáng nay (13/3) Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai Quyết định thành lập Cục Quản lý Đường cao tốc và công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

 

 Thành lập Cục Quản lý Đường cao tốc 1
Q. Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng trao quyết định và chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Cục.

Cục Quản lý Đường cao tốc được thành lập theo Quyết định số 60/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/10/2013.

Cục Quản lý đường bộ cao tốc sẽ thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về đường bộ cao tốc.

Nhiệm vụ của Cục Quản lý Đường cao tốc theo quyết định của Tổng cục ĐBVN là tham mưu cho Tổng Cục trưởng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế, chính sách về đường bộ cao tốc; Tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước; Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về đường bộ cao tốc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đường bộ cao tốc; Chủ trì, tham mưu cho Tổng Cục trưởng về huy động các nguồn vốn đầu tư, tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và các hình thức đầu tư PPP khác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải; Tham mưu quản lý nhà nước về quản lý, khai thác hệ thống đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước.

 Đối với công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ cao tốc do Tổng cục trực tiếp quản lý Cục sẽ lập kế hoạch trung hạn, hàng năm về quản lý, bảo trì để Tổng Cục trưởng phê duyệt hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 Chủ trì xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích về quản lý, bảo trì và khai thác đường bộ cao tốc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tham mưu cho Tổng Cục trưởng tổ chức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện quản lý, bảo trì và các dịch vụ công ích theo quy định. Phối hợp với các Cục Quản lý đường bộ và chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc theo các quy định của pháp luật; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường bộ cao tốc; xây dựng và duy trì phân hệ đường bộ cao tốc trong ngân hàng dữ liệu đường bộ; thực hiện hợp tác quốc tế giao thông vận tải đường bộ cao tốc theo phân công của Tổng Cục  trưởng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cảnh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của Cục Quản lý Đường cao tốc.

Theo đó, Ông Triệu Khắc Dũng giữ chức Cục trưởng; Ông Vũ Anh Tuấn và Ông Nguyễn Xuân Hưng giữ chức Phó cục trưởng.

Tại buổi lễ triển khai quyết định, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Đức Thắng yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm với cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy khả năng, thu hút vốn cho đường cao tốc, lấy sự nghiệp đổi mới toàn diện Tổng cục ĐBVN làm mục tiêu phấn đấu để đạt hiệu quả cao nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng cũng yêu cầu Cục cần hoàn thiện bộ máy tổ chức để nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng, ông Triệu Khắc Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý Đường cao tốc đã cám ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Tổng cục đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ cố gắng xây dựng Cục phát triển vững mạnh, vượt qua mọi thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục đã đề ra.

Với việc thành lập Cục Quản lý Đường cao tốc, Tổng cục ĐBVN đã hoàn thiện bộ máy tổ chức theo Quyết định số 60/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 21/10/2013.
 
Khánh Hồng
(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Quyết liệt, sát sao công tác GPMB các dự án mở rộng QL1 và QL14

 

Miền Trung rà soát lại toàn bộ cầu lớn trên các quốc lộ

 

Sự cố cầu Đà Rằng sẽ được khắc phục trong tuần tới

 

Cầu Đà Rằng đã khai thác bình thường

 

Gia Lai chuẩn bị nâng cấp quốc lộ 19

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: